Skip to content

Vi bygger lønnsomme selskap som bidrar til endring

SKAVL_KONTOR_17

Aktivt eierskap

Vi hjelper deg med det opplagte: å ta en idé fra prototype til ferdig produkt, med en passende forretningsmodell og prising. Men også med de mer uglamourøse delene av å bygge og drive en bedrift: fra markedsføring, via årsregnskapet, eksterne forhandlinger, vanskelige samtaler internt i teamet, til strategi og finansiering. Se på oss som støtteapparatet ditt. Vi investerer i din suksess.

Vi gjør det sammen

Alle gründere har sine styrker. Vår styrke ligger i å forstå hva du er best på, og hjelpe deg med å sette sammen en helhet som kan bli en eksepsjonell bedrift. Vi bygger bedriften sammen med deg, vi sitter ikke i styrerommet og gir generiske innspill, og vi gjør ikke “bets”: Alle selskapene og gründerne vi investerer i er viktige for oss. Vi investerer ikke bare finansielt. Vår investering består like gjerne i å bidra hands-on over tid. Vi har omfattende operasjonell erfaring og domenekunnskap på tvers av fag og bransjer. Disse ferdighetene bruker vi for å bidra til at en god idé ikke ryker på grunn av mangelfull operativ kompetanse eller kapasitet.

Du drar nytte av andre selskaper vi jobber med. Et indre marked av fagekspertise som samarbeider og utveksler tjenester, og som tar hverandre med på prosjekter. Skavl bidrar konkret med å skaffe kunder både for det enkelte selskapet og på tvers. Vi har selvsagt også samlinger der selskapene treffes for faglig utvikling og for å ha det gøy sammen.

I tillegg har vi solide samarbeidspartnere på viktige fagområder der vi ikke har egne selskaper, som juss, regnskap, design etc.

Langsiktighet = pragmatisme

I utgangspunktet har Skavl horisont på 3-5 år for de investeringene vi gjør. Det betyr ikke at vi må gjøre exit da, men det er etter vårt syn en fornuftig tidshorisont å forplikte seg til for alle involverte. Etter hvert som bedrifter utvikler seg kan det være andre ferdigheter som trengs både hos eiere og ledere, men det er ikke gitt. Svaret etter noen år kan være å gyve løs på neste etappe. Vi har ingen formel på det, utover at det er viktig å gjøre vurderingen ut fra hva som er det beste for selskapets videre utvikling.

Vi har kjent det på kroppen

 
 

Som gründere, investorer og ledere har vi lyktes både med oppstartsbedrifter og utvikling av etablerte bedrifter. Vi har håndtert den trange oppstarten så vel som optimalisering av større selskaper.

Har du en ide du vil realisere? Eller vil du høre mer om mulighetene hos Skavl?